REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

e-alkohole.eu


 1. e-alkohole.eu jest usługą opartą na asortymencie sklepu monopolowego „BOSS” Właścicielem sklepu jest Bogdan Kolny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa "BOSS" Bogdan Kolny, NIP: 749-100-65-23 REGON: 531028444. Adres poczty elektronicznej sklepu: sklep@e-alkohole.eu
 2. Realizacja usługi w sklepie e-alkohole.eu odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie e-alkohole.eu oznacza pełną akceptację wszystkich zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 3. Informacja handlowa przedstawiona na stronie e-alkohole.eu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w Kędzierzynie – Koźlu, w placówce handlowej Sklep monopolowy „BOSS” przy ul. Powstańców 3/2. Innymi słowy umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w siedzibie składającą ofertę elektroniczną (sprzedającego). Oznacza to, że sklepem internetowym jest siedziba przedsiębiorcy.
 4. e-alkohole.eu nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej alkoholu, ale zamówione na stronie internetowej e-alkohole.eu - alkohole (co odpowiada jedynie ich rezerwacji), mogą być dostarczane przez pracownika e-alkohole.eu lub za pośrednictwem innych osób trzecich - pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. e-alkohole.eu ostrzega, iż spożywanie alkoholu i wyrobów tytoniowych szkodzi zdrowiu. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol lub wyroby tytoniowe nie zostaną wydany!
 6. Z oferty e-alkohole.eu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu XV niniejszego regulaminu
 7. Sprzedaż wysyłkowa towarów prezentowanych na stronie internetowej jest e-alkohole.eu realizowana wyłącznie na terenie Polski.
 8. Dane kontaktowe klienta z zamówienia są traktowane, jako adres wysyłki towaru.
 9. Polityka prywatności: W czasie korzystania z zasobów serwisu Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub w inny sposób.

  • Dane te to imię i adres e-mail, jeśli Klient życzy sobie otrzymywać newsletter Sprzedającego z najnowszymi ofertami oraz ciekawymi artykułami.
  • W przypadku formularzy Klient zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych (w szczególności danych oznaczonych, jako obowiązkowe - za pomocą symbolu *), co jest konieczne akceptacji Zamówienia i jego właściwej realizacji. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwia akceptację Zamówienia przez Sprzedającego.
  • Podstawą polityki prywatności jest szacunek dla prywatnych Klientów Sprzedającego.
  • Danego Klienta będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie dla potrzeb realizacji zaakceptowanych Zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  • Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu. W przypadku subskrybcji newslettera Klient w każdej chwili jest uprawniony do złożenia rezygnacji.
  
 10. W e-alkohole.eu płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
  • przelewem bankowym (online)
  • gotówką (przy odbiorze)
  • Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.
 11. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach - od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 21.00,

  Zamówienia nie będą realizowane zamówień następujące dni:
  • Nowy Rok
  • Święto Trzech Króli
  • Wielkanoc
  • Poniedziałek wielkanocny
  • Święto Pracy
  • Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • Zielone Świątki
  • Boże Ciało
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • Wszystkich Świętych
  • Narodowe Święto Niepodległości
  • Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)
  • Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)
 12. Obszar działania sklepu e-alkohole.eu określony jest kodem pocztowym odbiorcy.
 13. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka" pod zdjęciem artykułu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "zamów". Minimalna kwota zamówienia wynosi 100 zł.
 14. Sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych w sklepie internetowym e-alkohole.eu dozwolona jest wyłącznie osobom pełnoletnim. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w działach alkohole i papierosy jest potwierdzenie pełnoletniości podczas rejestracji w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odbiór dostarczonego alkoholu lub wyrobów tytoniowych może odbyć się wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
 15. Klientów korzystających z usług sklepu e-alkohole.eu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
 16. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres
 17. Klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wejście na klatkę schodową. Kurier ma prawo zażądać przedstawienia dowodu tożsamości osoby – klienta odbierającego towar w celu ustalenia wieku Klienta, pod rygorem – w wypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości, nie wydania towaru oraz obciążenia Klienta kosztami dostawy.
 18. e-alkohole.eu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta w nie później niż na 2 godz. przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie.
 19. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną
 20. Klient ma prawo anulować zamówienie (drogą elektroniczną lub telefoniczną) nie później niż 3 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia dla zamówień realizowanych przez kurierów e-alkohole.eu i nie później niż do godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego dla zamówień dostarczanych poza Kędzierzyn - Koźle, realizowanych przez zewnętrzną firmę kurierską. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest, jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
 21. Dostawy na terenie Kędzierzyna - Koźla i okolic realizowane są za pośrednictwem kurierów e-alkohole.eu. Dostawy w pozostałych strefach realizowane są przez wynajętą firmę kurierską.
 22. Sklep e-alkohole.eu nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych, anomalii pogodowych.
 23. Koszt dostawy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziału wagowego zgodnie z cennikiem usług transportowych.
 24. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia.
 25. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
 26. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, kurier dostarczy zarówno kopię jak i oryginał dokumentu. Klient w obecności kuriera podpisuje fakturę, której kopia wraca do naszego sklepu.
 27. W razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
 28. e-alkohole.eu zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.
 29. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 30. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 31. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązując w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 32. W e-alkohole.eu istnieje możliwość odbioru zamówionego przez Internet towaru osobiście w sklepie monopolowym „ BOSS „ w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Powstańców 3/2. W takim przypadku klient nie ponosi kosztów związanych z dostawą towaru.
 33. Zwrotu opakowań, za które pobrana została kaucja, można dokonać osobiście w sklepie rzeczywistym w Kędzierzynie – Koźlu okazując paragon zakupu.
 34. e-alkohole.eu rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi pocztę elektroniczną w terminie 14 dniu od daty otrzymania reklamacji na adres poczty podany przez Klienta w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.
 35. Zdjęcia prezentowane na stronie e-alkohole.eu mają jedynie charakter poglądowy, wygląd zewnętrzny oraz kolor danego produktu mogą się różnić od rzeczywistości.